COVID 19 - procedury

Nasze działania są dostosowywane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego i na bieżąco aktualizowane w stosunku do obowiązującego prawa oraz wg Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

Poniżej przedstawiamy skrócone zasady postępowania w czasie COVID-19 w określonych miejscach:

ZASADY OGÓLNE

 1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie zameldowani Goście, pracownicy  i dostawcy z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Ośrodku osób tam niezakwaterowanych.
 2. Na terenie obiektu w wyznaczonych miejscach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren Ośrodka, w obszarze recepcji, przy wejściu do pomieszczenia kuchennego i altany oraz przy wyjściu z pomieszczeń sanitarnych.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje dot. m.in. prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Pomieszczenia te są systematycznie dezynfekowane i ozonowane.
 4. Podczas przebywania w pomieszczeniach takich jak: sanitariaty, altany, zaleca się zachować bezpieczny dystans 2 m od osoby.
 5. Wprowadzono bieżącą dezynfekcję,  ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych toalet, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 6. Zachowujemy bezpieczny odstęp między Gośćmi, pracownikami Ośrodka w recepcji oraz przestrzeniach ogólnodostępnych.
 7. Systematycznie wietrzymy wszystkie pomieszczenia.
 8. Wprowadzono dezynfekcję sprzętu udostępnianego Gościom (np. rowery, sprzęt wodny, leżaki itp.) po każdym użyciu.
 9. Wyznaczono pomieszczenia (i zaaopatrzono je w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w których będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Umieszczono w wyznaczonych miejscach numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 11. Wprowadzono procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem zgodnych z wytycznymi GiS.

 RECEPCJA

 1. Przed przyjazdem informujemy Gości o konieczności zapoznania z zasadami bezpieczeństwa dostępnymi na naszej stornie internetowej.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku przyjazdu Gości (będących w kwarantannie, z podejrzeniem zakażenia lub objawami chorobowymi) Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie zameldowania.
 3. Przed wejściem na teren Ośrodka oraz do recepcji należy użyć płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu. 
 4. Obsługa Gości odbywa się na tarasie recepcji, na świeżym powietrzu, z zastosowaniem środków ochronnych maseczki/przyłbice, rękawiczki.
 5. Przy ladzie recepcyjnej może przebywać maksymalnie 1 Gość.
 6. Każdorazowo po obsłużeniu Gościa dezynfekujemy powierzchnię lady recepcyjnej, kluczy do domków jak również innych artykułów i urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości.
 7. Ograniczono do minimum przebywanie Gościa przy recepcji z zachowaniem wysokiego standardu obsługi.
 8. Podstawowe środki ochronne tj. maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe dostępne są do zakupu w recepcji.
 9. Informujemy Gości o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w Ośrodku.

 DOMKI

  Dezynfekujemy oraz ozonujemy każdy opuszczony przez Gościa domek i jego wyposażenie przed przyjęciem kolejnego.

 JADALNIA

 1. Udostępnione są  dozowniki płynu dezynfekującego. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do Jadalni.
 2. W Jadalni mogą przebywać jedynie rodziny i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 3. Udostępniamy jedynie jeden stolik.  Blat jest dezynfekowany po każdym gościu. Nie organizujemy posiłków.
 4. Stosujemy wietrzenie, dezynfekowanie i ozonowanie pomieszczenia Jadalni.

PERSONEL OŚRODKA

 1. Wyposażyliśmy personel w środki ochrony osobistej.
 2. Pracownicy zobowiązani są do częstej dezynfekcji urządzeń, mycia rąk, itp. w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 3. Szkolimy pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzimy kampanie informacyjne dla personelu dotyczące zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 4. Zapewniamy płyny do dezynfekcji rąk oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.
 5. Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników.
 6. Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość.